Optimaaliset olosuhteet

Untuvikkojen saapuessa tilalle alkaa pienten lintujen tarkka hoito. Hallin lämpötila on 37°C untuvikkojen saapuessa.

Alkukasvatus tapahtuu ringeissä, eli pienissä aitauksissa joissa untuvikoilla on tarjolla rehua ja vettä helposti löydettävissä tiheään sijoitelluista rehu- ja vesikupeista. Ringeissä on myös tarvittaessa lisälämmönlähde, jotta untuvikoilla on mahdollisuus valita sopiva lämpötila. Muutaman päivän jälkeen ringit otetaan pois, ja linnut pääsevät kulkemaan vapaasti koko hallissa.

Automatiikan avulla varmistetaan sopivat olosuhteet eri-ikäisille kalkkunoille.

Ilmanvaihdolla huolehditaan, että halliin tulee riittävästi raikasta ilmaa, ja samalla hallista poistuu kosteutta ja pölyä jotta ilmanlaatu ja pehkun kunto pysyvät hyvinä. Kalkkunahallissa ei ole ikkunoita, vaan valaistuksella ohjataan lintujen vuorokausirytmiä. Kalkkunat nukkuvat yöllä pimeässä, joka kestää yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan tuntia. Ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjaus varmistaa sen että olosuhteet pysyvät tasaisina, ja juuri sopivina eri-ikäisille kalkkunoille. Pieni untuvikko tarvitsee 37 asteen lämpötilan kun taas iso kalkkuna viihtyy 15 asteen lämpötilassa.

Virikkeitä ja hyvää rehua

Virikkeitä ja hyvää rehua

Aktiiviset kalkkunat ovat erittäin kiinnostuneita ympäristöstään, ne tutkivatkin nokallaan kaikkea ympärillään näkyvää. Siksi niille tarjotaan virikkeitä kasvatushalleissa.

Tyhjät mehutölkit, värikkäät sählypallot ja seinällä roikkuvat köydet ovat mukavia nokittavia ja kuljetettavia. Lisäksi kasvatushalliin on asennettu orsia, joilla kalkkunat voivat halutessaan oleskella.

Kalkkunoita ruokitaan rakeisella rehulla sekä tilan omalla viljalla. Vilja on vehnää tai kauraa, ja se annetaan linnuille kokonaisina jyvinä rakeisen rehun joukossa. Linnuilla on aina rehua ja vettä vapaasti saatavilla.

Sekä kalkkunakanat että kalkkunakukot kasvatetaan lihaksi omissa osastoissaan. Tällöin olosuhteet pystytään muokkaamaan kanoille ja kukoille sopiviksi. Isommaksi kasvavien kukkojen rehu- ja vesikupit pidetään korkeammalla, kun taas pienempien kanojen kupit matalammalla.

Vapaana lattialla

Kaikki kalkkunat elävät vapaana lattialla pehkun eli kuivikkeen päällä. Kuivikkeena käytetään joko kutteria (puupuru) tai turvetta, jota laitetaan kerros hallin pohjalle ennen lintujen saapumista. Kasvatusaikana uutta kuiviketta lisätään kuivittamaan ja pehmentämään lintujen alustaa.

Kuivikkeen levittäminen kasvatushalliin innostaa kalkkunoita, ja ne alkavatkin kiinnostuneina tutkimaan kutteria nokkimalla ja kylpemään siinä.

Kalkkunakanat teurastetaan aiemmin kuin kukot, jotka kasvavat ja kehittyvät täysikokoisiksi hitaammin. Kanat teurastetaan noin 14 viikon iässä (kolme kuukautta) ja kukot kuukautta myöhemmin, eli 18 viikon iässä (neljä kuukautta). Tällöin kanat painavat noin yhdeksän kiloa ja kukot 17 kiloa. Kalkkunat kuljetetaan laatikoissa teurastamolle. Ne nostetaan yksitellen kuljetuslaatikoihin.