Maataloudesta ja kalkkunoiden kasvatuksesta uusi ura

Maataloudesta ja kalkkunoiden kasvatuksesta uusi ura

Mari on pienestä saakka ollut mukana kalkkunoiden hoidossa, Samille maatalousala oli vieraampi. Mari kouluttautui sairaanhoitajaksi ja työskenteli kotihoidossa sekä myöhemmin päivittäistavarakaupassa. Sami hankki elantonsa LVI-asentajana. Nuori pariskunta mietti, mitähän sitä haluaisi tehdä isona. Sami oli aluksi satunnaisesti Marin kotitilalla peltotöissä ja hoiti kalkkunoita. Kiinnostus ja halu tehdä töitä maatilalla kasvoi ja pian sukupolvenvaihdos tulikin ajankohtaiseksi. Marin ja Samin toiveena oli, että Marin vanhemmat Ritva ja Asko Latvala jäävät asumaan tilakeskukseen ja ovat apuna neuvomassa tilanpitoon ja kalkkunoiden hoitoon liittyvissä asioissa.

Mari ja Sami kuvailevat itseään maatalousyrittäjiksi. Meidän pääelinkeinomme on kalkkunoiden kasvatus ja haluamme kehittyä siinä sekä investoida eläinten hyvinvointiin ja tilan kehittämiseen. Ei riitä, että on hyvä kasvattaja tai viljelijä, tulee hallita myös yrittäjyyteen liittyviä asioita. Sami toteaa, että maatalousala on kokonaisvaltaista, tulee hallita isoja kokonaisuuksia. Haluaisin käyttää enemmän aikaa kalkkunoiden hoitoon ja seurantaan, mutta tilan muut työt vaativat myös huomiota, Sami jatkaa. Marilla ja Samilla on työntekijöitä apuna tilan töissä, viime aikoina on rakennettu ja korjattu paljon. He kokevat työnantajan roolin vastuulliseksi ja arvostavat työntekijöidensä panosta.

Kalkkunoiden hyvinvointi etusijalla

Kalkkunat Mari ja Sami hoitavat pääsääntöisesti itse. Aamukierros kanalassa ja siihen kuuluvat rutiinityöt tehdään yhdessä. Tärkeimpinä asioina kalkkunoiden kasvatuksessa molemmat pitävät mahdollisimman hyvien olosuhteiden luomista linnuille. Pehkun kunnosta ja riittävästä ilmanvaihdosta tulee huolehtia. Ilmanvaihtoon onkin investoitu. Tekniikka helpottaa kasvatushallin hyvien olosuhteiden ylläpitoa. Se ei kuitenkaan korvaa ihmisen havainnointia ja hoitoa.

Mittareista voi seurata monia asioita, mutta lintujen käytöksen seuraaminen kertoo paljon niiden olotilasta ja voinnista. Mari kertoo kuuntelevansa, miten linnut ääntelevät ja minkälainen yleisolemus parvesta välittyy, kun astuu lintutilaan. Kun parvesta välittyy hyvä fiilis, se siirtyy myös hoitajaan. Hyvinvoiva ja terve kalkkuna kasvaa. Sami seuraa lintujen aktiivisuutta sekä rehun- ja vedenkulutusta. Aktiivinen lintu liikkuu, syö ja juo sekä on kiinnostunut ympäristöstä ja hoitajastaan. Joskus kalkkunat ovat liiankin tuttavallisia ja käyvät nokallaan tutkimassa sormiani, Sami naurahtaa.

"Tekniikka helpottaa kasvatushallin hyvien olosuhteiden ylläpitoa. Se ei kuitenkaan korvaa ihmisen havainnointia ja hoitoa."

Kalkkunan kasvatuksessa mukavin vaihe on, kun uudet untuvikot saapuvat. Uusi alku on aina uusi mahdollisuus. Kun alkukasvatuksessa kaikki menee hyvin, kantaa se koko kasvatuksen ajan. Tärkeää on valmistautua uuden kasvatuserän untuvikkojen saapumiseen. Erätauolla korjataan ja huolletaan laitteita – ne ovatkin kovilla, kun uteliaat kalkkunat tutkivat niitä nokallaan. Kanalan pesu ja desinfiointi suoritetaan huolellisesti – tämä on Marin vastuualueella, toteaa Sami. Tärkeänä molemmat pitävät, että kasvatushallin lämmitys aloitetaan hyvissä ajoin ennen untuvikkojen tuloa, jotta rakenteet ja lattia ehtivät lämmetä. Kaikki tulee olla valmista untuvikkojen saapuessa, jotta voimme tarjota ne hyvät olosuhteet ja keskittyä lintujen hoitoon.

Lisää Marin ja Samin ajatuksia videolla

Katso

Koko ajan opitaan lisää

Koko ajan opitaan lisää

Sami ja Mari pitävät itseään vielä untuvikkoina kalkkunoiden kasvatuksessa. Yhteen ääneen he kuitenkin toteavat, että lintusilmä kehittyy koko ajan ja jokaisen parven linnuista on oppinut lisää. Onneksi Asko ja Ritva ovat lähellä ja voimme peilata omia ajatuksiamme hänen kanssaan. Appivanhemmilta olemme saaneet paljon hyviä vinkkejä ja neuvoja, joista sitten muovaamme oman kasvatustavan ja käytänteet.

Samilla ja Askolla on tapana pitää ideariihtä olohuoneen sohvalla. Keskustelut kalkkunoista tai tilan kehittämisestä saattavat venyä iltamyöhään. Mari ja Sami kiittelevät, että vanha pari antaa heidän hoitaa tilaa omien näkemystensä mukaisesti ja ovat apuna aina, kun pyydetään. Ja vanha pari on meillä arvonimi, painottaa Sami.

Energiaomavaraisuus ja ympäristöstä huolehtiminen tavoitteena

Tänä keväänä käyttöönotettu biokaasulaitos oli merkittävä investointi tilan energiaomavaraisuuden mahdollistamiseksi. Kalkkunanlanta kierrätetään bioreaktoreiden kautta, kerätään kaasu talteen ja edelleen jäljelle jäänyt biomassa levitetään pelloille lannoitteeksi. Suurin osa biokaasusta poltetaan kaasukattilassa, jolloin siitä saadaan lämpö kalkkunahalleihin ja loput kaasut muunnetaan kaasugeneraattorilla sähköksi. Biokaasu korvaa kokonaan aiemmin käytetyn öljylämmityksen.

Tulevaisuuden suunnitelmissa on edelleen kehittää kalkkunoiden kasvatusta ja toimintatapoja sekä jatkaa panostusta koko tilakokonaisuuden kehittämiseen. ”Asetamme itsellemme tavoitteita kasvatustulosten osalta ja seuraamme niiden toteutumista”. Sami on yhtenä jäsenenä kalkkunakasvattajien kehittämisryhmässä, missä kasvattajakollegoiden kanssa pohditaan yhdessä monia asioita kalkkunankasvatuksen ympärillä, opimme toisiltamme ja jaamme havaintojamme koko kasvattajaporukalle. Koko tilakokonaisuuden osalta riskien hallintaan on kiinnitetty huomiota. Maatalousyrittäjyyteen kuuluu myös riskien hallitseminen ja varautuminen niihin, kuten mihin tahansa muuhun yrittämiseenkin.

Samin ja Marin mielestä ruuantuotanto on joukkuepeliä. Kaikilla ruokaketjussa mukana olevilla on oma roolinsa ja tärkeää on pelata yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

"Me kalkkunankasvattajat olemme pieni ja tiivis joukkue ruokaketjun alkupäässä tuottamassa suomalaisille turvallista ja laadukasta ruokaa."

Marin kokemus päivittäistavarakaupasta on, että kuluttaja arvostaa suomalaista ruuantuottajaa. Omalta osaltamme haluamme olla lisäämässä kuluttajien tietoa kalkkunasta, onhan se terveellistä ja hyvää ruokaa.

Rentoudutaan luonnossa retkeillen

Rentoudutaan luonnossa retkeillen

Töitä tilalla tehdään yhdessä, mutta ei useinkaan samassa työpisteessä. Vapaa-aikaa vietämme esimerkiksi luonnossa retkeillen. Sami sanoo harrastusten jääneen vähälle, mutta yhteistä aikaa Marin kanssa pyrin järjestämään. Mari hoitaa kotipuutarhaa ja kasvimaata sekä säilöö sadon, josta nautitaan sitten koko talven ajan. Marin harrastuksiin kuuluu myös käsitöiden tekeminen ja kuoro. Meillä on hyvin samanlaiset elämänarvot, arvostamme luontoa ja mitä se meille antaa – maan antimia.

Meillä syödään kalkkunanlihaa monessa muodossa. Aamupalalla leivänpäällä on aina kalkkunaleikettä ja Mari valmistaa usein herkullista kalkkunakeittoa. Suosikkiresepti on kalkkuna-pekonirullat, joiden yhtenä lisukkeena on oman kasvimaan antimista tehty paholaisenhillo. Joulupöydän kruunaa savustettu kalkkunafilee.