Halliin on kiva mennä, kun lintu on tyytyväinen ja voi hyvin

Marjan ja Juhan mielestä kalkkunoiden kasvatuksessa haastavimpia vaiheita ovat alun untuvikkovaihe sekä loppukasvatusvaihe. On tärkeää että olosuhteet ovat täysin kunnossa heti alusta lähtien. Lämpö, ruoka ja vesi ovat untuvikon kannalta oleelliset. Untuvikoille erityisen tärkeää on lämpö, ja kasvatushallin lämpötila tuleekin Marjan mukaan nostaa riittävän ajoissa ylös, jotta kaikki hallin rakenteita myöten ehtii varmasti lämpiämään ennen pienten untuvikkojen saapumista. Untuvikko on uskomattoman tarkka pienistäkin asioista, sanoo Marja. Alkuvaiheen jälkeen kalkkunat ovatkin Salmisten mielestä hyvin joustavia lintuja.

Marja ja Juha pitävät eläinten hoitamisessa tärkeänä sitä että ollaan kiinnostuneita siitä mitä tehdään. ”Halliin on kiva mennä, kun lintu on tyytyväinen ja voi hyvin”.

Salmisilla on pitkä kokemus kalkkunoiden kasvatuksesta ja vuosien saatossa moni asia on muuttunut, niin linnuissa kuin hoitajissakin. Vuosien aikana omakin kokemus on lisääntynyt koko ajan. Nykysysteemi jossa kalkkunakanat ja –kukot kasvatetaan samalla tilalla mutta erillisissä tiloissa, on Marjan mielestä erittäin hyvä. Tällöin kanojen ja kukkojen erot pystytään huomioimaan olosuhteissa ja hoidossa.

Suomalaista puhdasta ruokaa

Suomalaista puhdasta ruokaa

Marja ja Juha pitävät hienona että ihmisten kiinnostus ja tietoisuus kalkkunanlihaa kohtaan on lisääntynyt. Kun itse arvostaa suomalaista puhdasta ruokaa, on sen tuottamisesta luontevaa kertoa myös muille. Salmiset sanovatkin juttelevansa tuttavien kanssa kalkkunanlihasta ja siipikarjasta yleensäkin. Kaupassa käydessä elintarvikepakkausten tuoteselosteita tulee kyllä luettua ahkerasti. Ja Salmiset toivovatkin että tuoteselosteet vielä selkiytyisivät, jotta kuluttajien olisi helpompi tietää mitä ovat ostamassa.

Salmisen perheen kalkkunasuosikkeja ruokapöydässä ovat nyhtökalkkuna eli pulled turkey sekä kalkkunapihvit. Toki kalkkunanlihaa kuluu paljon leikkeleinäkin.

Lämpöä kotimaisella puuhakkeella

Viime vuosien suurin investointi Salmisen tilalla on ollut vuonna 2015 rakennettu uusi hakelämpökeskus, joka lämmittää nykyään kaikki tilan rakennukset. Hakelämmitys on ollut Salmisilla hyvin toimiva ratkaisu ja isäntäpari onkin siihen erittäin tyytyväinen. Lämmitykseen käytetään mahdollisuuksien mukaan omien metsien puista haketettua haketta.

Salmisen tilalla linnuilla on käytössä kuivikkeena turve, jota lisätään kasvatushalliin useamman kerran lintujen kasvatusaikana. Jotta kuivikepohja eli pehku pysyy hyvässä kunnossa, lisäävät Salmiset turvetta reilun määrän kerralla. Kuivikkeen lisääminen on työläs vaihe kun käsitellään suuria määriä turvetta ja siksi he ovatkin koneellistaneet kuivikkeen lisäämistä jotta työ onnistuisi mahdollisimman sujuvasti. Salmisten mielestä kuivikkeen lisääminen lintujen kasvatusaikana on todella tärkeää. Ja erityisesti lisäämisen oikea-aikaisuus merkitsee paljon. Kuivikepehkun hyvässä kunnossa pysyminen on edellytys lintujen hyvinvoinnille. Linnut myös nauttivat kun pehkua lisätään halliin.

Yhdessä lintuja hoitamassa

Yhdessä lintuja hoitamassa

Salmisella molemmat hoitavat lintuja. Vastuuta on jaettu niin että Marja käy enemmän kasvatushalleissa, Juha puolestaan hoitaa rehuasioita sekä tarvittavia korjauksia.

Apua lintujen hoitoon löytyy myös omasta perhepiiristä, sillä pitkän linjan siipikarjaihmisenä Marjan isä pystyy auttamaan kalkkunoiden hoitamisessa. Myös tyttärien hyvällä työnjaolla linnut ja tarvittavat paperityöt saadaan hoidettua ja nuorin perheen lapsista, poika Onni saa vielä keskittyä kiinnostaviin konehommiin.

Kalkkunoiden hoitoon liittyy myös lomittaja, jota Salmiset kehuvatkin vuolaasti. ”Luotettava lomittaja on kultaakin kalliimpi”, sanoo Marja. Marjan lapsuudesta saakka lintujen hoidossa auttanut sama lomittaja kuuluu jo perheen ystäväpiiriin.