Lätt och gott av kalkon

Recept

Uppfödarna säkerställer fåglarnas välmående

I Finland föds nästan alla kalkoner upp genom kontraktsproduktion med Länsi-Kalkkuna. De största gårdarna finns i Satakunta, Egentliga Finland, södra Österbotten och Österbotten. Också i södra Savolax finns några kalkongårdar.

På gårdarna lever kalkonerna i de förhållanden som de behöver för sin tillväxt och utveckling, fritt på ströbädd. Uppfödarna tillgodoser fåglarnas alla behov och följer bland annat med deras beteende och rörelse i flocken samt övervakar deras hälsa och ser till att uppfödningsförhållandena är optimala.

Lär känna uppfödarna
Uppfödarna säkerställer ^fåglarnas välmående

Årets kalkonproducent

Årets kalkonproducent

Till årets kalkonproducent 2019 valdes Louhiranta gård i Kauhava. Årets producent utses av Finlands Fjäderfäförbund r.f., och Länsi-Kalkkuna Oy. Louhiranta gård befinner sig i början av produktionskedjan för kalkoner och föder upp unghönor.

På Louhiranta gård arbetar man helhjärtat med att lägga grunden för hela den finländska kalkonköttsproduktionen. Gården satsar på en biosäker produktion genom att hålla förhållandena för uppfödningen i skick genom regelbundet underhåll och strikta rutiner för hygienen. Fåglarna föds upp under god kontroll, alltid med beaktande av djurens välmående - varje fågelflock är unik och kräver därför extra uppmärksamhet när det gäller skötselbehovet.

Bekanta dig med gården

Aktiv och intresserad av sin omvärld

Play