Lätt och gott av kalkon

Recept

Uppfödarna säkerställer fåglarnas välmående

I Finland föds nästan alla kalkoner upp genom kontraktsproduktion med Länsi-Kalkkuna. De största gårdarna finns i Satakunta, Egentliga Finland, södra Österbotten och Österbotten. Också i södra Savolax finns några kalkongårdar.

På gårdarna lever kalkonerna i de förhållanden som de behöver för sin tillväxt och utveckling, fritt på ströbädd. Uppfödarna tillgodoser fåglarnas alla behov och följer bland annat med deras beteende och rörelse i flocken samt övervakar deras hälsa och ser till att uppfödningsförhållandena är optimala.

Lär känna uppfödarna
Uppfödarna säkerställer ^fåglarnas välmående

Årets kalkonproducent

Årets kalkonproducent

Jaana och Jyrki Tapio från Loimaa har valts till årets kalkonproducent 2020. Årets producent väljs av Finlands Fjäderfärförbund rf och Länsi-Kalkkuna Oy.

Enligt Jyrki Tapio är kalkonuppfödning en lämplig produktionsform för dem, eftersom den ger tillräckliga utmaningar. ”Vi skulle inte ens längre kunna göra något annat”, säger Jyrki. Resultaten visar att kalkonuppfödning är något gården verkligen är bra på. Det mest utmanande är enligt Jyrki att förhållandena förändras hela tiden - man vet aldrig på förhand hurdan fågelflock man kommer att få och hur vädret är ute. Det gäller att hela tiden vara skärpt och hålla förhållandena i uppfödningshallen lämpliga så att de livliga och aktiva fåglarna inte blir för ”ivriga” och så att deras välbefinnande hela tiden är tryggat.

Bekanta dig med gården

Aktiv och intresserad av sin omvärld

Play