Välsmakande och mångsidigt av kalkon

Recept

Uppfödarna säkerställer fåglarnas välmående

I Finland föds nästan alla kalkoner upp genom kontraktsproduktion med Länsi-Kalkkuna. De största gårdarna finns i Satakunta, Egentliga Finland, södra Österbotten och Österbotten. Också i södra Savolax finns några kalkongårdar.

På gårdarna lever kalkonerna i de förhållanden som de behöver för sin tillväxt och utveckling, fritt på ströbädd. Uppfödarna tillgodoser fåglarnas alla behov och följer bland annat med deras beteende och rörelse i flocken samt övervakar deras hälsa och ser till att uppfödningsförhållandena är optimala.

Lär känna uppfödarna
Uppfödarna säkerställer ^fåglarnas välmående

Årets kalkonproducent 2023

Årets kalkonproducent 2023

Heikko Suokko, i år premierad som årets kalkonproducent, har gott ”fågelöga”. Den här Lappo-bonden ser vad kalkonerna behöver i olika situationer.

Heikkis minneslista i kalkonhallen lyder: luft, vatten, värme - mat, ljus, ströbädd. Det här är de sex punkter han kontrollerar varje gång han går in i kalkonhallen. Med hjälp av listan säkerställer han att kalkonernas förhållanden är i ordning.

Bekanta dig med gården

Aktiv och intresserad av sin omvärld

Play