Välsmakande och mångsidigt av kalkon

Recept

Uppfödarna säkerställer fåglarnas välmående

I Finland föds nästan alla kalkoner upp genom kontraktsproduktion med Länsi-Kalkkuna. De största gårdarna finns i Satakunta, Egentliga Finland, södra Österbotten och Österbotten. Också i södra Savolax finns några kalkongårdar.

På gårdarna lever kalkonerna i de förhållanden som de behöver för sin tillväxt och utveckling, fritt på ströbädd. Uppfödarna tillgodoser fåglarnas alla behov och följer bland annat med deras beteende och rörelse i flocken samt övervakar deras hälsa och ser till att uppfödningsförhållandena är optimala.

Lär känna uppfödarna
Uppfödarna säkerställer ^fåglarnas välmående

Årets kalkonproducenter

Årets kalkonproducenter

Lantbrukssammanslutning Hyyti som premierats som Årets kalkonproducent föder upp kalkoner i Kumo. Trots gårdens långa historia har man ett stort intresse för att utveckla den egna verksamheten. Hos Hyytäs jobbar man med attityden ”Det är roligt att utveckla och förbättra olika saker”

Utvecklingsviljan och de förbättringar som gjorts har varit lyckade, och lett till förbättrade uppfödningsresultat.

Bekanta dig med gården
Årets kalkonproducent - Harjula

Jouni Pesonen är husbonde på Harjula gård i södra Savolax. På gården uppföds kalkoner med fokus på deras välmående. Skötseln och förhållandena ordnas så att kalkonerna har de bra att leva och växa.

Fokuseringen på att iaktta och observera kalkonerna och kontrollera omgivningen syns i uppfödningsresultaten, och premierades med utmärkelsen Årets producent.

Bekanta dig med gården

Aktiv och intresserad av sin omvärld

Play