Kalkon från Finland

Kalkon från Finland

Kalkonuppfödningen i Finland sker huvudsakligen i västra Finland. Största delen av kalkongårdarna finns i Satakunta, Egentliga Finland, södra Österbotten och Österbotten. Också i södra Savolax finns några kalkongårdar.

Kalkonkedjan

Kalkonernas föräldrageneration importeras som kycklingar till Finland från England. Kycklingarna, som anländer till Finland samma dag de kläcks, föds upp till unghönor, vars uppfödningstid är 29 veckor.

Unghönorna flyttas till värperier för att värpa. De värper i medeltal i 24 veckor. Kalkonhönorna semineras på grund av storleksskillnaden mellan tuppar och hönor, och för att säkerställa befruktningen. Från värperierna transporteras äggen till kläckerier, där kycklingarna kläcks. Kalkonens ruvningstid är 28 dygn.

Efter att kycklingarna kläckts sorteras de enligt kön, dvs. tupparna och hönorna skiljs pt. Både tupparna och hönorna föds upp till kött, men skilt från varandra, så att förhållandena kan justeras så att de är lämpliga för det respektive könet.

Kalkonhönorna slaktas vid cirka 14 veckors ålder, dvs. då de är tre månader gamla, och tupparna slaktas en månad senare, dvs. vid 18 veckors eller fyra månaders ålder.

Konsumtionen av kalkon

Finländarna äter i medeltal 25 kilo fjäderfäkött per person och år. Konsumtionen av fjäderfäkött har ökat betydligt under de senaste årtiondena, ännu för 20 år sedan åt finländaren i medeltal nio kilo fjäderfäkött per år. För tio år sedan var konsumtionen ca 18 kilo per person. Samtidigt har ändå totalkonsumtionen av kött bara ökat med en fjärdedel.

Finländarna äter i medeltal 1,8 kilo kalkonkött per år. Det är litet jämfört med Europas stora konsumentländer, som exempelvis Tyskland, Frankrike och Italien, där man äter ca fem kilo kalkon per person och år. För att inte tala om USA, där man äter över sju kilo kalkon per år. Den genomsnittliga konsumtionen per person i Europa (EU28) är 3,5 kg/år.

Kalkonproduktionen

I Finland produceras ca åtta miljoner kilo kött per år medan konsumtionen är nästan tio miljoner kilo. De senaste åren har ca 70 procent av det konsumerade köttet varit inhemskt.

Hur känner du igen inhemskt kalkonkött? Ett säkert kännetecken är märket Gott från Finland på köttförpackningen.