Kalkonens väg från gården till matbordet

Kalkonens väg från gården till matbordet

Kalkonuppfödning är kontraktsproduktion, vilket betyder att köttet kan spåras från början till slut. Kontraktsuppfödaren samarbetar tätt med kötthuset under hela fåglarnas uppfödningstid.

Kalkonens väg i Finland är en enhetlig kedja, som börjar när moderkycklingarna anländer till unghönsgården. Från unghönsgården flyttas unghönorna till värperiet, hönorna för att värpa och tupparna till avel.

Den blivande kalkonen som ska födas upp till kött flyttas till kläckeriet när den ännu är ett ägg. Genast när kalkonkycklingarna kläckts transporteras de från kläckeriet till uppfödningsgården. Resan fortsätter från uppfödningsgården till slakteriet och styckningsanläggningen och vidare via förädlingen till butikshyllan och konsumenternas matbord.

Kalkonens resa i Finland är en enhetlig kedja, så köttets väg kan spåras från början till slut.

Yrkesskickliga uppfödare och goda förhållanden

Uppfödarna är engagerade i sitt arbete. De har förbundit sig att följa Länsi-Kalkkunas anvisningar om fåglarnas uppfödning och skötsel. Yrkeskunskapen bibehålls genom fortbildning.

Man är noga med hygienen i kalkonhallarna. Man byter kläder och skodon innan man går in i hallen för att inte föra med sig bakterier eller sjukdomar utifrån. Genom noggrann hygien ser man t.ex. till att sjukdomar som finns hos vilda fåglar inte smittar till de fåglar man föder upp. Kalkonkedjan samarbetar inom alla delområden för att inga sjukdomsalstrare ska komma in i uppfödningsutrymmena.

I Finland är hälsan när det gäller fågelsjukdomar så god att fåglarna inte behöver vaccineras i förebyggande syfte. Fåglarna behandlas med läkemedel vid behov, på basis av diagnos som ställs av veterinär. I uppfödningen används ytterst litet antibiotika.

Satsningar på välmående

Satsningar på välmående

Nästan alla kalkonuppfödare har ingått förbindelse om ersättning för fjäderfänas välmående. Ersättningens syfte är att förbättra djurens välmående, möjliggöra att djuren sköts på ett arttypiskt sätt och öka jordbrukarnas kunskap om djurens välmående. Inom ersättningen för välmående betalas ersättning åt uppfödaren för de kostnader han haft för åtgärder som överstiger basnivåns krav.

Det stora antalet uppfödare som förbundit sig till ersättning för djurens välmående är ett tecken på kalkonuppfödarnas vilja att satsa på djurens välmående.