I Finland växer välmående kalkoner

I Finland växer välmående kalkoner

Kalkonerna lever fritt på golvet och äter förutom granulerat foder också helkornsspannmål som odlats på gården. De aktiva kalkonerna har många slags leksaker att sysselsätta sig med.

Tupparna och hönorna föds upp för sig för att man ska kunna beakta deras olika behov, som t.ex. foder- och vattenkopparnas höjd. Genom att reglera ventilationen och belysningen ser man till att förhållandena hålls jämna och precis lämpliga för kalkoner av olika ålder.

Finland har världens friskaste kalkoner. Kalkonernas välmående är viktig för hela kalkonkedjan.

Mera on kalkonuppfödning

Lär känna uppfödarna

Största delen, 99 %, av de finländska kalkonerna, föds upp genom kontraktsproduktion med Länsi-Kalkkuna. Kontraktsuppfödaren samarbetar tätt med kötthuset under hela fåglarnas uppfödningstid. De har förbundit sig att i arbetet följa Länsi-Kalkkunas anvisningar om fåglarnas uppfödning och skötsel. Yrkeskunskapen upprätthålls genom fortbildning.

Uppfödaren tillgodoser fåglarnas alla behov, och uppräcker tack vare sin yrkesvana genast eventuella avvikelser också fast flocken är stor. Skötaren följer bland annat med hur fåglarna beter sig och rör sig, iakttar deras hälsa och ser till att förhållandena, såsom temperaturen, fuktigheten och tillgången till mat och dryck är i ordning, dygnet runt, sju dagar i veckan. Dessutom har gårdarna elektroniska system som genast slår larm vid mista avvikelse. I Finland har hela produktionskedjan förbundit sig att följa anvisningarna och praxisen enligt ett nationellt kvalitetssystem.

Lär känna uppfödarna