Optimala förhållanden

När kycklingarna kommer till gården blir de små fåglarna föremål för en minutiös skötsel. Temperaturen i hallen är 37°C när kycklingarna kommer.

Den första tiden av uppfödningen sker i ringar, dvs. i små inhägnader där kycklingarna lätt hittar mat och vatten i tätt placerade foder- och vattenkoppar. Vid behov förses ringarna med en extra värmekälla så att kycklingarna kan välja i vilken temperatur de vistas. Efter några dagar tas ringarna bort, och fåglarna får gå fritt omkring i hela hallen.

Med hjälp av automatik ser man till att förhållandena är lämpliga för kalkoner i olika ålder.

Med hjälp av ventilation ser man till att det kommer in tillräckligt med frisk luft i hallen, och samtidigt vädras fukt och damm ut så att luftkvaliteten och ströbädden hålls i ordning. Kalkonhallen saknar fönster och fåglarnas dygnsrytm regleras med hjälp av belysning. Kalkonerna sover på natten i mörker som varar oavbrutet i minst åtta timmar. Genom att reglera ventilationen och belysningen ser man till att förhållandena hålls jämna och precis lämpliga för kalkoner av olika ålder. En liten kyckling vill ha 37 graders temperatur medan en stor kalkon trivs bäst i 15 graders värme.

Stimulans och gott foder

Stimulans och gott foder

Kalkonen är en aktiv fågel som är mycket intresserad av sin omgivning och gärna med näbben undersöker allt som finns i närheten. Därför ger man dem material att sysselsätta sig med i uppfödningshallen.

Tomma saftburkar, färggranna innebandybollar och rep upphängda på väggen är roliga att picka på och dra omkring. I uppfödningshallen finns också sittpinnar, där alla kalkoner har rum att sitta om de vill.

Kalkonerna utfodras med kornat foder och spannmål från den egna gården. Spannmålen består av vete eller havre, som ges åt fåglarna som hela kärnor tillsammans med det kornade fodret. Fåglarna har alltid fri tillgång till foder och vatten.

Både kalkonhönorna och kalkontupparna föds upp till slakt i sina egna avdelningar. Då kan man reglera förhållandena så att de är lämpliga för tuppar respektive hönor. Foder- och vattenkopparna för tupparna, som blir större, monteras högre upp, medan åter de mindre hönornas foder- och vattenkoppar sitter lägre ner.

Fritt på golvet

Alla kalkoner lever fritt på golvet på en ströbädd. Som strö används antingen kutterspån (av trä) eller torv, som breds ut i ett lager på hallens golv innan fåglarna kommer. Under uppfödningstiden tillförs mera strö för att hålla ströbädden torr och mjuk.

När ströet breds ut på golvet blir fåglarna ivriga och börjar intresserat undersöka materialet genom att picka på det och bada i det.

Kalkonhönorna slaktas tidigare än tupparna, som föds upp och blir fullstora långsammare. Hönorna slaktas vid cirka 14 veckors, ålder (tre månader), och tupparna slaktas en månad senare, dvs. vid 18 veckors ålder (fyra månader). Då väger hönorna omkring nio kilo och tupparna 17 kilo. Kalkonerna transporteras till slakteriet i lådor. De lyfts in i transportlådorna en och en.