Lövbacka gård i Nykarleby

Lövbacka gård är belägen i byn Jeppo nära Nykarleby. Daniel Finskas är jordbrukare på gården i fjärde generationen. Den huvudsakliga inriktningen är kalkonuppfödning, spannmåls- och potatisodling samt skogsbruk.

Bekanta dig med gården

Salminens gård i Eura

Salminens gård är belägen i mellersta Satakunta, i Eura, Panelia. Gården drivs av paret Marja och Juha Salminen.

Bekanta dig med gården

Louhirantas gård i Kauhava

På Louhirantas gård i Alahärmä, Kuoppala, har man fött upp kalkoner allt sen år 2003. Louhirantas gård befinner sig i början av produktionskedjan för kalkoner och föder upp unghönor.

Bekanta dig med gården

Pihlajamäki gård i Loimaa

På åkrarna på Pihlajamäki gård odlas vete, havre och korn, Ett nytt inslag bland odlingsväxterna är fiberhampa, som är en bra förfrukt till spannmål i växtföljden. Gårdens kalkoner äter vete och havre som odlats på den egna gården.

Bekanta dig med gården

Leppämäki gård i Vampula

I Vittis, Vampula i södra Tavastland, med utsikt över vidsträckta åkrar, ligger Leppämäki gård där man föder upp fjäderfä redan i tredje generationen.

Bekanta dig med gården

Gården Ritola i Jalasjärvi

Gården Ritola är belägen i Jalasjärvi i södra Österbotten. mitt på ett stor öppen åker. Gårdens huvudinriktning är produktion av kalkonägg. På åkrarna odlas korn och havre åt granngårdens grisar. På vintrarna arbetar gårdsfolket i sin skog.

Bekanta dig med gården