Louhirantas gård i Kauhava

På Louhirantas gård i Alahärmä, Kuoppala, har man fött upp kalkoner allt sen år 2003. Louhirantas gård befinner sig i början av produktionskedjan för kalkoner och föder upp unghönor.

Bekanta dig med gården

Pihlajamäki gård i Loimaa

På åkrarna på Pihlajamäki gård odlas vete, havre och korn, Ett nytt inslag bland odlingsväxterna är fiberhampa, som är en bra förfrukt till spannmål i växtföljden. Gårdens kalkoner äter vete och havre som odlats på den egna gården.

Bekanta dig med gården

Leppämäki gård i Vampula

I Vittis, Vampula i södra Tavastland, med utsikt över vidsträckta åkrar, ligger Leppämäki gård där man föder upp fjäderfä redan i tredje generationen.

Bekanta dig med gården

Salminens gård i Eura

Salminens gård är belägen i mellersta Satakunta, i Eura, Panelia. Gården drivs av paret Marja och Juha Salminen.

Bekanta dig med gården