Suokko gård i Lappo

Årets kalkonproducent 2023

På Suokko gård i Lappo, södra Österbotten, har man fött upp kalkoner allt sedan år 1998. I början av 2000-talet lades produktionen om från produktion av kalkonunghöns till produktion av slaktkalkoner.

Bekanta dig med gården

Alanko gård i Kurikka

Årets kalkonpruducent 2022

På Alanko gård i Kurikka på södra Österbottens slättland föder Mari och Sami upp kalkoner på Maris hemgård. Generationsväxling gjordes år 2018 Mari minns exakt när deras första kycklingar kom till gården, det var den 4 december 2018. Mari och Sami är gårdens fjärde generation, tredje generationen, när gårdens skötsel tagits över av dottern och mågen. Kalkoner har fötts upp på gården sedan början av 70-talet.

Bekanta dig med gården

Harjula gård i Juva

Årets kalkonproducent 2021

Harjula gård ligger i Juva i södra Savolax, omgiven av ett vackert åslandskap. Gårdens husbonden Jouni Pesonen satsar i fågeluppfödningen på att iaktta och observera kalkonerna och kontrollera förhållandena. Redan år 2002 uppföddes första gången kalkoner på gården.

Bekanta dig med gården

Hyyti gård i Kumo

Årets kalkonuppfödare 2021

På Hyyti gård i Kumo deltar hela familjen i kalkonuppfödningen. Gården har en lång historia av fjäderfäuppfödning, redan på 60-talet började man som en av de första gårdarna i Finland föda upp broilrar. Idag koncentrerar man sig helt på kalkonuppfödning.

Bekanta dig med gården

Lövbacka gård i Nykarleby

Lövbacka gård är belägen i byn Jeppo nära Nykarleby. Daniel Finskas är jordbrukare på gården i fjärde generationen. Den huvudsakliga inriktningen är kalkonuppfödning, spannmåls- och potatisodling samt skogsbruk.

Bekanta dig med gården

Salminens gård i Eura

Salminens gård är belägen i mellersta Satakunta, i Eura, Panelia. Gården drivs av paret Marja och Juha Salminen.

Bekanta dig med gården

Louhirantas gård i Kauhava

På Louhirantas gård i Alahärmä, Kuoppala, har man fött upp kalkoner allt sen år 2003. Louhirantas gård befinner sig i början av produktionskedjan för kalkoner och föder upp unghönor.

Bekanta dig med gården

Pihlajamäki gård i Loimaa

På åkrarna på Pihlajamäki gård odlas vete, havre och korn, Ett nytt inslag bland odlingsväxterna är fiberhampa, som är en bra förfrukt till spannmål i växtföljden. Gårdens kalkoner äter vete och havre som odlats på den egna gården.

Bekanta dig med gården

Leppämäki gård i Vampula

I Vittis, Vampula i södra Tavastland, med utsikt över vidsträckta åkrar, ligger Leppämäki gård där man föder upp fjäderfä redan i tredje generationen.

Bekanta dig med gården

Gården Ritola i Jalasjärvi

Gården Ritola är belägen i Jalasjärvi i södra Österbotten. mitt på ett stor öppen åker. Gårdens huvudinriktning är produktion av kalkonägg. På åkrarna odlas korn och havre åt granngårdens grisar. På vintrarna arbetar gårdsfolket i sin skog.

Bekanta dig med gården