En välmående kalkon är livlig och pigg

En välmående kalkon är livlig och pigg

Jyrki säger att alla skeden av kalkonuppfödningen har sina egna utmaningar. Extra viktigt är det att lyckas med startuppfödningen. De första veckorna avgör bl.a. hur fåglarna börjar växa, om de får en jämn start och om det blir en flock med jämnstora fåglar. Vid skötseln av de större fåglarna är ventilationen viktig. Under uppfödningens slutskede ökar också arbetet med att hålla golvmaterialet, dvs. ströbädden, i skick.

Jyrki berättar att en välmående kalkonflock är pigg och livlig: den sätter fart och kommer nära genast när skötaren går in i uppfödningshallen. Ju mer fåglarna springer, desto bättre, säger han. När Jyrki går in i hallen kontrollerar han bland annat luftkvaliteten och fåglarnas allmänna beteende. Uppföljningen och tolkningen av fåglarnas beteende styr särskilt under kycklingtiden långt hur ventilationen och uppvärmningen regleras.

Det trevligaste skedet under uppfödningen är enligt Jyrki början av kycklingtiden, små kycklingar på en bädd av ljus kutterspån. Också fast det regnar och slaskar ute är det trevligt att gå in för att sköta fåglarna i den varma hallen.

Spannmål från den egna gården blir kalkonmat

På åkrarna på Pihlajamäki gård odlas vete, havre och korn, Ett nytt inslag bland odlingsväxterna är fiberhampa, som Jyrki säger är en bra förfrukt för spannmål i växtföljden. Kalkonerna äter vete och havre som odlats på den egna gården.

Jyrki anser att hygienen är mycket viktig i produktionen av högklassiga livsmedel. Det gäller både foderhygienen och hygienen i uppfödningshallarna. Jyrki säger att det är viktigt att skydda fodersäden mot fåglar och gnagare. Det är också viktigt att tvätta och desinficera uppfödningshallarna ordentligt under pauserna. När fåglarna föds upp i omgångar, dvs. då alla fåglar lämnar gården samtidigt och gården blir helt tom på djur under pausen, är det lätt att ordna med tvätt och desinficering på gården.

Hönornas och tupparnas olika behov beaktas

Hönornas och tupparnas olika behov beaktas

Kalkonuppfödningen har förändrats under årens lopp, säger Jyrki, förr födde man upp blandade flockar. Kalkonhönorna och kalkontupparna föddes upp tillsammans. Idag föds hönorna och tupparna upp separat. Hönorna slaktas tidigare än tupparna eftersom hönorna snabbare uppnår sin viktmålsättning. När hönorna skickats till slakt får tupparna tillgång till utrymme som frigörs. Jyrki säger att det är ett bra och fungerande system.

I och med tillbyggnaden kommer man att börja föda upp kalkontupparna och kalkonhönorna i separata byggnader, medan tupparna och hönorna hittills fötts upp i samma byggnader på var sin sida av en mellanvägg. När tupparna och hönorna föds upp i egna byggnader kan man enligt Jyrki tillgodose deras olika behov ännu bättre. Man kan bland annat bättre justera spannmålens andel av foderstaten för tuppar och hönor i olika skeden av uppfödningen.

Tidigare utfodrades kalkonerna helt med allfoder tillverkat av en foderfabrik. Senare började man använda spannmålsfoder som kompletteras med gårdens egen helkornssäd. Det här är enligt Jyrki ett bra system, eftersom man kan utnyttja gårdens egen spannmål effektivt genom att utfodra det åt kalkonerna.

Kalkon står ofta på menyn

Favoriträtten på familjen Tapios matbord är palvad kalkon. Den är lika god på pizza som i salta pajer. Och när man eldar i grillen är det oftast kalkon på hällen. Vi äter nog ganska mycket kalkon, säger Jyrki.

Till familjen hör förutom Jyrki och Jaana tre döttrar. Jaana har ett jobb utanför gården, men deltar också aktivt i skötseln av kalkonerna, särskilt under arbetstopparna.

Produktionspauserna mellan uppfödningsomgångarna är välkomna för då kan också en husdjursproducent hålla semester, säger Jyrki. Familjen Tapio brukar resa i hemlandet och så åker de motorcykel. På vintern är det trevligt att planera sommarens resor.