Inhemskt kalkonkött

Inhemskt kalkonkött

Länsi-Kalkkuna OY:s kalkonkläckeri finns i Jalasjärvi i södra Österbotten. Också i Nyslott i södra Savolax kläcks en mindre mängd kalkoner. Länsi-Kalkkunas kalkonslakteri och styckningsanläggning finns i Satakunta i Säkylä och Kjulo.

Största delen, 99 %, av de finländska kalkonerna, föds upp genom kontraktsproduktion med Länsi-Kalkkuna. Det innebär att uppfödaren samarbetar med kläckeriet och slakteriet under hela uppfödningen och i alla frågor som gäller fåglarna.

Det kalkonkött som Länsi-Kalkkuna producerar marknadsförs åt konsumenterna under företagets ägares varumärken, dvs. Atria. HK och Kariniemi. Du känner igen det finländska kalkonköttet med hjälp av förpackningsmärkningen Gott från Finland, och med hjälp av de ovan nämnda varumärkena.

Läs mera om Atria Finlands och HKScan Finlands verksamhet.