Det är roligt att gå till hallen när fåglarna trivs och mår bra

Marja och Juha säger att de svåraste skedena i uppfödningen är i början av kycklingskedet och i slutet av uppfödningen. Det är viktigt att förhållandena är helt i ordning redan från början. Det kycklingarna behöver är värme, mat och vatten. För kycklingarna är det särskilt viktigt med värme, och temperaturen i uppfödningshallen ska enligt Marja höjas i tillräckligt god tid så att alla konstruktioner säkert hinner bli tillräckligt varma innan de små kycklingarna kommer. Kycklingarna är oerhört känsliga för precis allt, säger Marja. Efter det första skedet är kalkonerna däremot mycket flexibla med det mesta, säger paret Salminen.

Marja och Juha tycker att något av det viktigaste för en som ska sköta djur är att man är intresserad av det man gör. ”Det är roligt att gå till hallen när fåglarna trivs och mår bra.”

Paret Salminen har lång erfarenhet av kalkonuppfödning, och med årens lopp har mycket förändrats, det gäller både fåglarna och deras skötare. Också den egna erfarenheten har hela tiden vuxit med åren. Det nya systemet, där kalkonhönorna och -tupparna föds upp på samma gård men i skilda utrymmen, är enligt Marja mycket bra. Då kan man beakta skillnaderna mellan hönor och tuppar i förhållandena och skötseln.

Ren finländsk mat

Ren finländsk mat

Marja och Juha tycker det är fint att människornas intresse för och kunskap om kalkonkött har ökat. När man själv uppskattar finländsk mat, är det naturligt att också berätta för andra hur den produceras. Paret Salminen säger att de pratar med sina bekanta om kalkonkött och om fjäderfä överlag. De läser alltid noga produktdeklarationen på livsmedelsförpackningarna när de går i butiken. Och de konstaterar, att det skulle vara bra med tydligare produktdeklarationer så att det skulle vara lättare för konsumenterna att veta vad de köper.

Favoriträtter hos familjen Salminen är pulled kalkon och kalkonbiffar. Det går också åt en hel del kalkonpålägg.

Värme med inhemskt träflis

Den största investeringen på Salminens gård på de senaste åren är flisvärmeverket som byggdes år 2015, och som värmer upp alla byggnader på gården. Flisvärmen har visat sig vara en väl fungerande lösning, och husfolket är mycket nöjda med systemet. För uppvärmningen används i mån av möjlighet flis från de egna skogarna.

För fåglarna på Salminens gård används torv som strö, och det tillförs i flera omgångar under uppfödningen. För att ströbädden ska hållas i gott skick tillsätter de rejält med strö vid varje omgång. Ströningen är ett arbetskrävande skede när stora mängder torv ska hanteras, och därför har de mekaniserat ströningen. Paret Salminen säger att det är mycket viktigt att tillföra strö under fåglarnas uppfödningstid. Framför allt gäller det att tillföra strö vid rätt tid. En välskött ströbädd är en förutsättning för att fåglarna ska må bra. Fåglarna njuter också när nytt strö breds ut i hallen.

Sköter fåglarna tillsammans

Sköter fåglarna tillsammans

Båda makarna Salminen sköter kalkonerna. De har delat upp ansvaret så att Marja är den som oftast arbetar i uppfödningshallarna, medan Juha sköter fodret och gör de reparationer som behövs.

Om det behövs finns det också andra hjälpande händer i familjen. Marjas pappa kan med sin långa erfarenhet av fjäderfä hjälpa med skötseln av kalkonerna. Med god arbetsfördelning mellan döttrarna blir också fåglarna och pappersarbetet omskött, och familjens yngsta, sonen Onni, får ännu syssla med maskiner, som är hans intresse.

En person till som är engagerad i skötseln av kalkoner är gårdens avbytare, som får rikligt beröm av paret Salminen. ”En pålitlig avbytare är mer värd än guld”, säger Marja. De har samma avbytare som fanns i familjen redan i Marjas barndom, och som har blivit en kär vän till familjen.